Ο Σμαραγδένιος Πίνακας.


Ο Σμαραγδένιος Πίνακας.

"1. Παρακάτω βρίσκεται η αλήθεια και βεβαιότητα, αυτό στο οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία.

 2. Το Ανώτερο προέρχεται απ' το Κατώτερο, και το Κατώτερο προέρχεται από το Ανώτερο, φτιάχνοντας έτσι το θαύμα του Ενός.

 3. 'Οπως και όλα τα πράγματα προέρχονται από το 'Ενα.

 4. Ο πατέρας του είναι ο 'Ηλιος και η μητέρα του είναι το Φεγγάρι.

5. Ο 'Ανεμος το μεταφέρει στην κοιλιά του και η Γη το ανατρέφει.

 6. Είναι ο Πατέρας των θαυμάτων ολόκληρου του Κόσμου. Και η δύναμη του είναι τέλεια όταν μετασχηματίζεται σε Γη.

 7. Και ξεχωρίζει τη Γη απ' τη Φωτιά και το λεπτοφυές από το ευτελές.

 8. Και ανέρχεται από τη Γη στην Εδέμ, και επιστρέφει στη Γη ωστέ να εμποτιστεί με την ανώτερη και κατώτερη δύναμη.

 9. 'Ετσι θα αποκτήσεις τη Δόξα και το Φως του Κοσμου και θα αποβάλλεις το Σκοτάδι.

 10. Και αυτή είναι η πιο ισχυρή Δύναμη γιατί ξεπερνάει το λεπτοφυές και διεισδύει σε όλα τα υλικά πράγματα.

 11. 'Ετσι δημιουργήθηκε ο Κόσμος.

 12. Και απ' αυτή τη διαδικασία προέρχονται αναρίθμητες θαυμαστές παραλλαγές.

 13. Και Ερμής Τρισμέγιστος είναι το όνομα μου γιατί κατέχω τα τρία μέρη της σοφίας ολόκληρου του Κόσμου."

Και μια διαφορετική ....ματιά ....

1. Είναι αληθέστατο, αψευδέστατο, βεβαιότατο

Ότι αυτό που είναι κάτω είναι σαν κι αυτό
που είναι άνω και αυτό που είναι άνω είναι σαν
κι αυτό που είναι κάτω, για την πραγμάτωση
του θαυμαστών του Ενός Πράγματος.

2. Και όπως όλα τα πράγματα προήλθαν
από το Ένα, έτσι και όλα τα πράγματα
γεννήθηκαν από αυτό το ένα δια της προσαρμογής.

3. Πατέρας του είναι ο Ήλιος, Μητέρα του η Σελήνη,
ο Άνεμος το κυοφόρησε, τροφός του είναι η Γη.

4. Είναι ο Πατέρας κάθε τελειότητας και πληρότητας
στον Κόσμο.

5. Η δύναμή του είναι ολοκληρωτική, εάν ξεχυθεί πάνω στη Γη

6. Θα χωρίσεις τη Γη από το Πυρ, το λεπτοφυές από το
χονδροειδές δρώντας ηπίως, με μεγάλη σύνεση και επιδεξιότητα.

7. Ανέρχεται από τη Γη στον Ουρανό και πάλι κατέρχεται
από τον Ουρανό στη Γη ενώνοντας και ζωοποιώντας
την ισχύ των ανώτερων και κατώτερων πραγμάτων.

8. Θα αποκτήσεις έτσι, τη δόξα ολόκληρου του κόσμου
και κάθε σκότος θα πετάξει μακρυά από σένα.

9. Αυτή είναι η κραταιά δύναμη κάθε δυνάμεως γιατί
υπερνικά καθετί το λεπτό και διαπερνά κάθε στερεό πράγμα.

10.Έτσι δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από εδώ προέκυψαν
θαυμαστές προσαρμογές των οποίων αυτή εδώ είναι η μέθοδος.

11.Γιαυτό ονομάζομαι τρεις φορές Μέγιστος Ερμής,
επειδή είμαι κύριος της γνώσης των τριών αρχών της
σοφίας του σύμπαντος.

12.Πράγματι, αυτό που είχα να πω σχετικά με την Λειτουργία
του Ήλιου ολοκληρώθηκε.

Δημοφιλείς αναρτήσεις